ქირურგია

ქირურგია მოიცავს ნებისმიერი სირთულის ექსტრაქციას, როგორიც არისჩატეხილი ფესვების, ნახევრად რეტენირებული და  რეტენირებული კბილების ამოღებას.

ფასები

კონსულტაცია
10₾
მარტივი ექსტრაქცია
50-60₾
საშუალო ექსტრაქცია
60-80₾
რთული ექსტარქცია
100-110₾
ეშვის ამოჭრა
100₾
მერვე კბილის ექსტრაქცია (ამოსული, ზედა)
120₾
ნახევრად რეტენციული კბილის ექსტრაქცია
150-200₾
სრული რეტენციის ექსტრაქცია
300₾
ნაკერის დადება
30₾
პერიკორონარიტის მკურნალობა
50₾
ეგზოსტოცის მოცილება
30₾
ალვეოლიტის მკურნალობა (1 სეანსი)
30₾

Dental House ©All rights reserved.
Developed by Brandify.ge

Dental House ©All rights reserved.
Developed by Brandify.ge