სტერილიზაცია

„ დენტალ ჰაუსში“  პაციენტისა და სამედიცინო მედ-პერსონალის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მიზნით მკაცრად დაცულია საერთაშორისო სტერილიზაციის სტანდარტი. კლინიკაში ფუნქციონირებს ინფექციის კონტროლისა და ხარისხის მართვის სამსახური, რომელიც რეგულარულად ამოწმებს სტერილიზაციის ეფექტურობას.

სტომატოლოგიური იარაღების გაწმენდა,გასუფთავებისათვის ჩვენთა გამოყენებულია უმაღლესი ხარისხის, გერმანული Dr.DEPPE ,ქიმიური სადეზინფექციო ხსნარები,რომლებიც უზრუნველყოფენ ყველა სახის მიკროორგანიზმის განადგურების პროცესს.

თითოეული იარაღი იფუთება სპეციალური ერთჯერადი პაკეტით, რის შემდეგაც თავსება ახალი თაობის ავტოკლავში(ორთქლის მეთოდით-წყლით გაჯერებული  ორთქლი-გარკვეული წნევის ქვეშ).

სტერილიზაციის შემდგეგ, შეფუთულ პაკეტებზე ხდება სტერილიზაციის თარიღის მარკირება.

გასტერილებული იარაღი იხსნება უშუალოდ მკურნალობამდე , თითოეული პაციენტის თვალწინ.

Dental House ©All rights reserved.
Developed by Brandify.ge

Dental House ©All rights reserved.
Developed by Brandify.ge